Svatoštěpánské adventní večery (plakát, noty)

chceme Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na čtyřech adventních večerech s gregoriánským chorálem. Budeme je pořádat vždy v neděli večer v kostele svatého Štěpána (Štěpánská ul., Praha 2). Podrobný program naleznete na konci tohoto mailu a na plakátu v příloze. Nešpory bude celebrovat P. Filip Štěpán BOHÁČ, O.P.

Podle svých zkušeností a chuti se můžete zapojit různým způsobem:

 • jako zpěváci v chóru v albách. Plánujeme mužský a ženský chór, v takovém případě prosím přijďte do kostela už v 17:30 na organizčně-pěveckou zkoušku.
 • jako zpěváci v lavicích. Rádi bychom založili tradici, ve které se všichni přidávají k choristům podle svých možností především k psalmodii (ale podle svých schopností třeba i ke všem částem).
 • jako posluchači.

Zejména pro zájemce kteří gregoriánský chorál teprve objevují budeme rovněž pořádat na nešpory zkoušky v úterky 22. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. vždy v 19:30 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí (v domě u Zlatého rohu, adresa je Staroměstské náměstí 4/1, volejte Báru Matiášovou 607 783 867). Prosíme Vás rovněž o šíření této informace a přiloženého plakátu. Rádi bychom oslovili širokou veřejnost jako posluchače a všechny milovníky zpěvu (i třeba v chorálu nezkušené) jako zpěváky.

27. 11. 2016 - 1. neděle adventní

 • 18:30 Úvodní slovo: PhDr. Jana Vozková, CSc.: „Advent v gregoriánském chorálu“
 • 19:00 Chorální nešpory
 • 19:40 Ukázky z adventního chorálního mešního repertoáru (Conventus Choralis)

4. 12. 2016 – 2. neděle adventní

 • 18:30 Úvodní slovo: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.: „Hudební kultura ve středověké a renesanční Praze“
 • 19:00 Chorální nešpory s polyfonními alternacemi
 • 19:40 Krátký koncert polyfonní hudby (Vagantes)

11. 12. 2016 – 3. neděle adventní

 • 18:30 Úvodní slovo: Mgr. Filip Srovnal: „Kostel sv. Štěpána a jeho umělecké památky“
 • 19:00 Chorální nešpory s improvizacemi na violu da gamba
 • 19:40 Hudební postludium: Mélusine de Pas (Francie): Viola da gamba

18. 12. 2016 – 4. neděle adventní

 • 18:30 Návštěva kůru a představení svatoštěpánských varhan
 • 19:00 Chorální nešpory s varhanními improvizacemi
 • 19:40 Hudební postludium: MgA. Přemysl Kšica - varhany

Pravidelné středeční ranní chvály

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společensví k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8.00) obvykle následuje společná snídaně. V době adventu se laudy spojují s rorátní mší svatou. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1, vstup zadem z průchodu do Klementina.

Kompletní oficium a mše první neděle adventní

Pojďme náležitě zahájit nový liturgický rok o víkendu 28. listopadu - 29. listopadu 2015 v klášteře a kostele Narození Panny Marie, Roudnice nad Labem.

 • Sobota 26. 11. 2016
  • od 10:00 možnost duchovní obnovy s P. Davidem Peroutkou
  • 17:00 slavnostní nešpory, začátek adventu noty zde
  • 18:00 mše svatá
  • 22.00 kompletář
 • Neděle 27. 11. 2016
  • 7:30 laudy
  • 9:00 mše svatá
  • 19:00 nešpory v Praze u sv.

Kompletní oficium a mše druhé neděle adventní

Program bude volnější a komornější podle dohody přítomných.