Pravidelné nedělní nešpory

Chceme Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na nedělních latinských nešporách. Budeme je pořádat vždy v neděli večer v kostele svatého Štěpána (Štěpánská ul., Praha 2) a to kromě první a poslední neděle v měsíci, kdy jste srdečně zváni na nešpory do katedrály. V ostatní neděle budeme zpívat nešpory u sv. Štěpána vždy od 19:00. Pro zájemce budeme pořádat krátkou zkoušku již od 18:20 v kostele. Jsou velice vítáni všichni zájemci od zkušených zpěváků po ty, kteří se s chorálem chtějí teprve seznámit, naučit se ho zpívat, či pouze naslouchat a sledovat text. Noty budou připraveny na místě, můžete si je stáhnout zde. Případné informace podá Zbyněk Šír, tel. 728 073 019. Aktuální rozpis nešpor u sv. Štěpána je následující:

  • 12. března 2017
  • 19. března 2017
  • 9. dubna 2017
  • 23. dubna 2017
  • 14. května 2017
  • 21. května 2017, po nešporách koncert Gamba a cembalo, skladby Frescobaldiho a Marina Maraise v podání Mélusine de Pas (viola da gamba) a Markéty Čechová (cembalo)
  • 11. června 2017
  • 18. června 2017

Pravidelné středeční ranní chvály

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společensví k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8.00) obvykle následuje společná snídaně. V době adventu se laudy spojují s rorátní mší svatou. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1, vstup zadem z průchodu do Klementina.